Separatory kropel S

SEPARATOR KROPEL S5

Separator S5 konstrukcji szykanowo-labiryntowej jest używany do usuwania ciekłych frakcji niesionych przez  parę, sprężone powietrze lub inne  gazy przemysłowe.

Wielkość przyłącza DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50

 

SEPARATOR KROPEL S13

Separator S13 konstrukcji szykanowo-labiryntowej , używany jest do wychwytywania ciekłych frakcji niesionych przez parę, sprężone powietrze lub inne gazy przemysłowe. Do odprowadzenia frakcji ciekłych z separatora, służy zestaw odwadniający (najlepiej z odwadniaczem pływakowym), który należy przyłączyć do otworu spustowego

 

Wielkości przyłącza DN: 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 i 200