Pozycjonery i akcesoria

POZYCJONER ELEKTROPNEUMATYCZNY EP5

Pozycjoner elektropneumatyczny EP5 Spirax Sarco (oraz ISP5 – wykonanie iskro-bezpieczne) jest w gruncie rzeczy proporcjonalnym regulatorem przesunięcia wrzeciona siłownika liniowego / skoku trzpienia zaworu regulacyjnego. Można zatem przyjąć, iż sterując zaworem regulacyjnym “pozycjonowanym”, mamy do czynienia z pewnego rodzaju regulacją kaskadową, w której regulator nadrzędny (regulujący jakiœ proces technologiczny np. grzanie) wysyła wartoœść zadaną położenia zaworu regulatorowi podrzędnemu, stabilizującemu położenie zaworu. Wpływ na położenie zaworu ma wszakże nie tylko sygnał sterujący z regulatora ale także siły pochodzące od przepływającego czynnika (zwykle w kierunku otwarcia). Sygnał prądowy 4-20mA doprowadzony dwużyłowym przewodem z regulatora do pozycjonera jest przetwarzany na sygnał pneumatyczny 0,2-1,0bar, który następnie – poprzez element “dyszka – przesłona” i wzmacniacz pneumatyczny – zmienia ciœśnienie powietrza sterującego siłownikiem pneumatycznym. Informacja o położeniu wrzeciona siłownika przekazywana jest poprzez dŸwignię pozycjonera i napięcie sprężyny na przesłonę w pozycjonerze. W takim układzie zmiana wartoœci sygnału prądowego spowoduje zmianę ciœśnienia powietrza sterującego siłownikiem do takiej wartoœci, przy której wrzeciono siłownika (i trzpień zaworu) osiągną wymagane, zgodne z wartoœści sygnału, położenie. Natomiast zmiana ciśœnienia czynnika przepływającego przez zawór (która spowodowałaby zmianê położenia trzpienia zaworu w układzie “bez pozycjonera”) jest szybko kompensowana przez zmianę ciœnienia powietrza sterującego siłownik i w efekcie położenie zaworu nie ulega zmianie – praca zespołu wykonawczego nie zostaje zakłócona.

POZYCJONER INTELIGENTNY SP400

Pozycjoner SP400 jest urządzeniem dwuprzewodowym sterowanym standardowym sygnałem 4…20 mA, zapewnia on pełną kontrolę skoku wrzeciona zaworu w funkcji sygnału prądu. Dokładna kontrolę skoku wrzeciona zaworu zapewnia sprzężenie zwrotne, które automatycznie dostosowuje ciśnienie powietrza działające na siłownik zaworu tak, aby równoważyć efekt tarcia w dławnicy zaworu oraz siły od przepływu medium, działające na wrzeciono zaworu. Położenie wrzeciona zaworu jest wyświetlane na wskaźniku ciekłokrystalicznym w % skoku. Położenie wrzeciona zaworu jest przekazywane bez połączenia mechanicznego, na zasadzie efektu Halla, tym samym zagwarantowane są: wysoka rozdzielczość, wysoka niezawodność, niewrażliwość na drgania i bardzo małe zużycie powietrza w położeniu ustalonym.  Pozycjoner SP400 posiada wiele przydatnych funkcji, w pełni programowalnych za pomocą klawiatury i wyświetlacza alfanumerycznego w oparciu o menu. Kalibracja pozycjonera: wspaniałą cechą SP400 jest w pełni zautomatyzowana procedura dostrojenia pozycjonera do konkretnego siłownika i zaworu. Słowem, sam pozycjoner, w końcu urządzenie uniwersalne, uczy się” cech konkretnego zaworu i siłownika, połączonych mechanicznie, przygotowanych do pracy. SP400 dostarczany jest z zestawem łączeniowym standardu NAMUR, umożliwiającym zabudowę na siłowniku jarzmowym lub kolumnowym. Dla siłowników o ćwierćobrotowym ruchu wrzeciona dostarczany jest zestaw łączeniowy zgodny z VDI/VDE 3845.

PNEUMATYCZNY BLOK ZASILAJĄCY MPC2

Pneumatyczny blok zasilający MPC 2 jest bardzo ważnym elementem obwodu automatycznej regulacji. Wszak ciœnienie zasilające pozycjoner elektropneumatyczny (także pneumatyczny) powinno być możliwie stałe a samo powietrze nie może zawierać oleju, wilgoci i zanieczyszczeń stałych.