Odwadniacz pompujący APT14

ZASADA DZIAŁANIA

Odwadniacz pompujący APT14 jest urządzeniem specjalnej konstrukcji, łączącej cechy odwadniacza pływakowego i pompy porcjowej. APT14 zalecany jest do odprowadzania kondensatu z urządzeń grzewczych zasilanych parą wodną szczególnie w tych instalacjach, w których mamy do czynienia ze zmieniającym się w szerokim zakresie obciążeniem cieplnym co może doprowadziæ do „zawieszania się kondensatu”. Zastosowanie APT14 zapewnia odprowadzanie kondensatu nawet z przestrzeni w której panuje podciœśnienie. Dzięki umieszczeniu odwadniacza pompującego nieco poniżej urządzenia grzewczego i wyrównaniu ciśnień w komorze pływakowej i przestrzeni parowej urządzenia (za pośœrednictwem rurki równoważącej), kondensat może napłynąć grawitacyjnie przez króciec wlotowy do komory pływakowej a następnie zostać przetłoczony do rurociągu powrotnego / zbiornika kondensatu.