Zawory bezpieczeństwa SV60

ZASADA DZIAŁANIA

Pełno-skokowe zawory bezpieczeństwa SV60 przeznaczone  są do pracy w instalacjach pary wodnej, gazów obojętnych i wody. Mogą być wykorzystywane do zabezpieczania przed przekroczeniem bezpiecznego ciśnienia w kotłach, zbiornikach ciśnieniowych, sprężarkach, rurociągach, oraz różnorodnych urządzeniach technologicznych.

SYSTEM OZNACZANIA ZAWORÓW SV60

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA SV604 I 607

Konstrukcja “pełnoskokowa” zaworów bezpieczeństwa SV604 i 607 oznacza, iż pełne otwarcie zaworu nastąpi przy przekroczeniu ciśnienia nastawy o nie więcej  niż 5%, a faza “przekaźnikowa” otwierania rozpocznie się nie później  niż w 20% otwarcia.