Siłowniki elektryczne liniowe AEL5

ZASADA DZIAŁANIA

Siłowniki elektryczne liniowe AEL5 Spirax Sarco należą do popularnej odmiany siłowników o liniowym, dwukierunkowym ruchu wrzeciona. Siłowniki dostępne są w 4 wersjach zasilania: 230 Vac, 115 Vac, 24 Vac lub 24 Vdc.

Opcje sterowania:

  • Wersja podstawowa siłownika jest przystosowana do regulacji trójstanowej (trójpołożeniowej, VMD), tzn. siłownik jest sterowany napięciem zasilania podawanym przez wyjściowy styk przełączny regulatora, na odpowiednie zaciski silnika elektrycznego.
  • Siłownik wyposażony dodatkowo w potencjometr 1000 Ω,  do regulacji trójstanowej (trójpołożeniowej, VMD)  ze sprzężeniem zwrotnym położenia zaworu (takie rozwiązanie wykorzystywane jest np. w regulatorach poziomu LC).
  • Siłownik wyposażony dodatkowo w kartę pozycjonera,  do regulacji ciągłej z wykorzystaniem sygnału 4-20 mA lub 2-10 Vdc (opcja karty pozycjonera nie jest dostępna dla siłowników zasilanych 24 Vdc). Dalsze informacje o akcesoriach dla siłowników AEL5 podane  są w karcie katalogowej TI-P358-28.

Siłowniki mogą współpracować z zaworami regulacyjnymi:

  • dwudrogowymi: serii L, serii K, serii J
  • trójdrogowymi: QL

DOBÓR SIŁOWNIKA AEL5 DLA ZAWORÓW LE/KE

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY AEL5

Wszystkie siłowniki spełniają wymagania następujących norm: – EN 50081-1 i EN 50082-2 (EMC – kompatybilność elektromagnetyczna) – EN 61010-1/A2 (wymagania bezpieczeństwa), zgodnie z przepisami dyrektyw: 89/336/EEC zastąpionej przez 92/31/EEC i 93/68/EEC  (EMC – kompatybilność elektromagnetyczna), oraz 72/73/EEC zastąpionej przez 93/68/EEC (LVD – dyrektywa niskonapięciowa).