Zawory redukcyjne z pilotem DP27

ZASADA DZIAŁANIA

Zawory redukcyjne z pilotem DP27 przeznaczone są do regulacji ciśnienia w instalacjach pary wodnej i gazów. Ze względu na zastosowanie zaworu pilotowego, który pełni rolę wzmacniacza ciśnienia zredukowanego przed doprowadzeniem go pod membranę zaworu głównego, uzyskano – przy niewielkich stopniach redukcji – bardziej płaską charakterystykę przepływu (zależność ciśnienia zredukowanego od przepływu) niż w zwykłych reduktorach membranowych. Okupione to zostało mniejszą przepustowością przy tej samej średnicy zaworu, oraz większą wrażliwością  na zanieczyszczenia, osady korozyjne i mokrą parę w instalacji. 

MONOGRAM PRZEPUSTOWOŚCI PARY WODNEJ DP27

Przykłady korzystania z nomogramu: Dla pary wodnej nasyconej Dobrać zawór redukujący ciśnienie pary wodnej z 6 do 4 bar m, wymagana przepustowość 600 kg/h

a) znajdujemy punkt przecięcia poziomej linii ciśnienia zredukowanego p2 = 4 bar m z krzywą ciśnienia dolotowego p1 = 6 bar m,

b) od punktu przecięcia prowadzimy linię pionową, która określa przepustowości zaworów redukcyjnych wszystkich średnic dla zadanych warunków redukcji,

c) wybieramy zawór redukcyjny o średnicy nominalnej DN32 – najmniejszy zawór odpowiadający żądanej przepustowości.

 

ZAWÓR REDUKCYJNY Z PILOTEM DP27

 

Zawory DP27 wykonywane są z korpusami z żeliwa sferoidalnego, w kilku odmianach:

DP27 – wykonanie standardowe, uszczelnienie grzybka i gniazda metal – metal, dla pary wodnej i sprężonego powietrza

DP27Y – odmiana zaworu DP27, wyposażona w sprężynę kalibrującą o zakresie 0,2 – 3,0 bar, stosowana do aplikacji z niskimi ciśnieniami zredukowanymi

DP27E – odmiana zaworu DP27, wyposażona w zawór elektromagnetyczny, umieszczony na rurce regulacyjnej. W stanie  beznapięciowym zawór elektromagnetyczny (a w konsekwencji zawór redukcyjny) jest zamknięty.

DP27G – wykonanie specjalne, z miękkim uszczelnieniem grzybka i zaworu pilotowego (lepsza szczelność), dla sprężonego  powietrza i gazów obojętnych (nie stosować dla tlenu !)

DP27R – odmiana zaworu DP27, z możliwością zdalnej zmiany ciśnienia zredukowanego, przez zmianę ciśnienia sprężonego  powietrza doprowadzonego na membranę pilota.

DP27S – odmiana zaworu DP27 używana na rynku niemieckim, w której membrany i rurki impulsowe są wykonanye ze stali  nierdzewnej.    UWAGA! nie stosować dla ciśnienia zredukowanego mniejszego niż 1 bar.